Стационарни машини за нарязване,
  надробяване, смесване и дозиране 

   Solomix 3 с три планетарно задвижвани вертикалени шнека
   с режещи ножове Heavy Duty
  
    Преработва: слама цяла или балирана вкл. цели рулонни бали,
    царевичак, сено и др. Подходящи за сухи и влажни суровинисмесване на суровини в биогаз инсталации
 
позициониране в
затворени помещения
 
демонтираща се
шнекова конзола
Технически данни

Solomix 3
    тип 4600


 
Серийно оборудване

Solomix 3:
тип 4600

- един изнасящ и дозиращ отвор
  отзад, срещуположно на ел. мотора;

- три вертикалени нарязващи
  смесителени шнека;

- Heavy Duty режещи ножове:

- 2 контраножа;

- 4 настройващи се на височина
  конзолни подпори;

- защита ел. мотора;

- демонтираща се шнекова конзола.


     Стационарните смесители са подходящи компоненти за интегриране в:
    - биогаз инсталации,
    - предприятия за производство на биогориво: пелети и брикети на база растит. суровини,
    - за подготовка на растит. суровини, преди преработката им със сламомелачки с цел увеличаване
      капацитета на сламомелачката.
- повече информация ...
стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit