Компостиране

  Техника за аериране, смесване, наситняване и складиране на
  субстрат за производството на компост


Компост

директен внос - Outlet


смесване на субстрати
наситняване на компост


 

Професионалните ремаркета Kirchner се използуват за обработка на субстрати за производството на компост:
- аериране и смесване на субстрати и др. твърди маси,
- наситняване и надробяване на субстрати
и твърди маси,
- складиране на компост под форма на тунели или купове
  на компостиращи площадки, под навеси,
  в компостиращи клетки и пр.

Професионалните торови ремаркета

- едноосни
и двуосни,
- с обем от 12 до 24 тона      са универсално приложими


Могат да се използуват за компостиране и за дозирано торене и разхвърляне както на компост така и на оборски тор върху обработваемите площи.


Комбинирано решение
за фирми

работещи на ишлиме
 

универсално приложими
за компост и оборски тор


Хидравличното
регулируемо отваряне
на закриващия капак

както и

Степененният регулатор на скоростта на хидравличното верижно дънопозволяват управляване
на посоката на изнасяне на суровината или компоста

активирай
 

 регулиране на посоката на изнасяне на суровинатаС два хоризонтални сегментни режещи валяка
и разпределителна разпръскваща платформа състояща се от с два хоризонтални разхвърлящи диска.

Двустранноизползваеми фрезцови пластини от високоякостна стомана със закалени режещи ръбове прикрепени към валяците с винтове.

 

широко радпръскваща система
Технически данни

 

стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit