Стационарни машини за нарязване,
  надробяване, смесване и дозиране 

   Solomix 2 с два планетарно задвижвани вертикалени шнека
   с режещи ножове Heavy Duty
  
    Преработва: слама цяла или балирана вкл. цели рулонни бали,
    царевичак, сено и др. Подходящи за сухи и влажни суровини


две машини позиционирани паралелно
 
настройващи се на височина конзолни подпори
 
позициониране на открито
или в помещения

Технически данни - Solomix 2

тип 1200, 1600, 2000, 2400, 3200


 
Серийно оборудване Solomix 2

тип 1200, 1600, 2000, 2400, 3200

- един изнасящ и дозиращ отвор
  отзад, срещуположно на ел.
  мотора;

- два вертикалени нарязващи
  смесителени шнека;

- Heavy Duty режещи ножове
- 2 контраножа;

- 4 настройващи се на
   височина конзолни подпори;

- защита ел. мотора;

- демонтираща се шнекова
  конзола за типове  2400/3200.


     Стационарните смесители са подходящи компоненти за интегриране в:
    - биогаз инсталации,
    - предприятия за производство на биогориво: пелети и брикети на база растит. суровини,
    - за подготовка на растит. суровини, преди преработката им със сламомелачки с цел увеличаване
      капацитета на сламомелачката.
- повече информация ... Контакт
стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit