Стационарни машини за нарязване,
  надробяване, смесване и дозиране

   Преработват: слама цяла или балирана вкл. цели рулонни бали,
   царевичак, сено и др. Подходящи за сухи и влажни суровини
  
   Solomix 1
с
един планетарно задвижван вертикален шнека с
   режещи ножове Heavy Duty


Качество TRIOLIET


Solomix 1 тип 700


със страничен изнасящ отвор


в биогаз инсталации

Сламомелачки
задвижване ел. мотори или трактор
Производителност 2, 3, 4 тона/час 
Преработват слама, сено, дървесна кора, камъш, царевични стебла и др. повече ...


свържете се с нас по име Agro-Vista
 
На проектанти, консултанти, инженерингови фирми и директни клиенти, предлагаме стационарни смесители, като подходящи компоненти за интегриране в:

- биогаз инсталации,
- предприятия за производство на биогориво: пелети и
  брикети на база растит. суровини,
- за подготовка на растит. суровини, преди преработка-
  та им със сламомелачки - за увеличаване капацитета
  на сламомелачката.

Безпроблемна преработка на сухи и влажни суровини.
Прибавянето на вода и др. течности не влияе на процеса на преработка.

Отпада необходимостта от закупуването на техника за развиване на рулонни бали.

В зависимост от вида на входящата суровина:
-
Едрина на нарязване: от 2 до 4 см
- Време за нарязване: 20 до 30 мин

Три модела с ел. задвижване:
1 смесителен шнек     - Solomix 1:   7-10-12 и 14 м3
2 смесителени шнека - Solomix 2: 12-16-20-24 и 32 м3
3 смесителени шнека - Solomix 3: 46 м3

Серийно оборудване - Solomix 1:

тип 700, 1000, 1200, 1400

- един изнасящ и дозиращ отвор отзад, срещуположно
  на ел. мотора;
- един вертикален нарязващ смесителен шнек;
- Heavy Duty режещи ножове;
- 2 контраножа;
- 3 настройващи се на височина конзолни подпори;
- защита ел. мотор.

Технически данни - Solomix 1
тип 700, 1000, 1200, 1400Други модели:
Solomix 2
с
два планетарно задвижвани вертикалени шнека ... повече ...
 
 

Solomix 3 с три планетарно задвижвани вертикалени шнека ... повече ...


 
 
стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit