Тор на ишлиме

    Носеща рама, цистерна и тороразхвърляща надстройка  KIRCHNER


Директен внос - Outletдвуосна носеща рама

двуосна носеща рама

модул: цистерна за тор


модул: цистерна за тор


модул: тороразхвърляща платформа

F4 тороразхвърляща системасвържете се с нас по име Agro-Vista
 
Функционално комбинираща се техника за разхвърляне на твърд оборски тор или течен оборски тор
 М
одулен принцип, състояща се от:
стабилна носеща рама,
мобилна цистерна за течен тор
мобилна тороразхвърляща платформа

Дълновидна и достъпна инвестиция за фирми
работещи на ишлеме

в региони с ферми с малък брой животни, за чиито собственници не е рентабилно закупуването на собственна техника за торене с оборски тор.

Рентабилна инвестиция за
хетерогенни животновъдни ферми с отпадък на
   течен и твърд оборски тор
големи ферми сепариращи тора на
   течна и твърда фракция.

Качество от Австрия - Марка

Носеща рама
   KIRCHNER
Здрава носеща паралелна рама, неподатлива на усукване.
двуосна или триосна
за надграждане и монтиране на цистерни за тор,
  тороразпръскващи платформи, притоварващи ремаркета
  и др. модулна техника "Kirchner"  


Технически данни
Цистерни за надграждане   KIRCHNER

Цистерни за тор за надграждане върху носещата рама
с капацитет 1700 до 22000 литра.
изработват се като вакуумни, помпенни, комбинирани с вакуумно-центробежна помпа (ТМР-цистерна или цистерна под налягане), с бутално-ротационна или шнекова помпа (при цистерна с вградена помпа)
система на фиксиране към рамата - въздушен анкер.

Резервоарът е изработен от ламарина с дебелина 5 мм,
отвътре и отвън горещо поцинкована;
с допълнителна външна защитна лакировка.

Серийно: със силоотводен вал, с два шибъра, показател на нивото, автоматичен обезвъздушителен вентил, хидравлично задействие на шибъра, универсален разпределител, манометър.
Куполеният клапан (при вакуумни цистерни) е пружинно натоварен за защита против свръхналягане.
Горещо поцинкованата сачмената кутия е с лесен демонтаж при работи по почистването

Технически данни
 


Тороразхвърляща платформа  KIRCHNER

За надграждане върху носещата рама.
Подходящи са за разхвърлянето на всякакъв вид
оборски тор: говежди с постеля, птичи- / конски тор, компост, както и на активни утайки от очистителни станции.

Задвижващият вал на транспортните вериги на пода е
изработен от хром-молибденова стомана.

Валът на транспортните вериги на пода е с плъзгащ лагер,
външно смазване чрез маслопроводи.

Изнасящо дъно с две транспортни вериги 10 х 31 с лайсти.

Тороазхвърляща система F4 е решаваща за оптималното раздробяване на торовата маса, ситното нарязване на постелята в тора, както и на равномернот му разхвърляне на полето.

Разпръскващи валци са изработени от дебелостенни безшевни стоманени тръби.

Фрезцовите пластини, изработени от високоякостна стомана със закалени режещи ръбове, са двустранно използваеми.

Разпръскващите валци са балансирани поотделно и имат спокоен ход на въртене.

Всеки отделен валяк се задвижва самостоятелно чрез маслен предавателен механизъм.

В края на валяка има допълнителен разпръскващ диск (за фин материал).

Задвижването е  посредством шарнирен вал със съединител на свободен ход.


Технически данни


 Контакт


стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit