Браншови решения

     Достъпна инвестиция за новостартиращи фирми


Браншови решения


строителство


Сондажи на кладенциПаркове и градини


Зърнотехника


Животновъдствосвържете се с нас по име Agro-Vista
 

Комплексни бизнес решения за предприемачи от различни браншове, както и за новостартиращи фирми.

Строителство и модернизация:
Особенно при работа в тесни помещения и труднодостъпни места. И при подове и настилки непонасящи натоварване
.

Сондажи:
Сондажи и строеж на кладенци,
сондажи с директно водно промиване,
содажи за добив на термална енегрия,
геоложки сондажи.


Домашен майстор

Комунални фирми

Хигиена и поддръжка на населени места,
Безпроблемно почистване на пешеходни зони,
тесни улици и тротоари, бордюри и труднодостъпни места.

Зимна поддръжка и почистване от сняг
на пешеходни зони, тесни улици и тротоари и труднодостъпни места. .

Поддръжка на тревни площи, паркове и градини,

Поддръжка на гробищни паркове.


Животновъдсто
За фирми работещи на ишлеме за фермери с малък брой животни.


За новостартиращи фирми
Достъпна инвестиция и атрактивна перспектива


 Контакт


стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit