Компоненти за биогаз инсталации

   Помпи и сепаратори за биогаз инсталации            директен внос - Outlet


Mарка Kirchner
помпи за биогаз инсталации
за хоризонтален монтаж


помпи за биогаз инсталации
за вертикален  монтаж


сепаратори за биогаз инсталации


сепаратор за биогаз фермент


сепаратор
с опорна платформа и стълбасвържете се с нас по име Agro-Vista
 
На проектанти, инженерингови фирми и директни клиенти,
предлагаме помпи и сепаратори при конципирането за изграждане на биогаз инсталации.


Помпи за биогаз инсталации

Ротационни помпи с ел мотори 230/400 V,
Монтажна конзола за хоризонтално или
   
вертикално монтиране:
   тип ETO за хоризонтален монтаж
   тип ETV за вертикален монтаж

Височина на транспортиране max 10 метра
ЕТ се изработват с мотори от 2,2 до 45 kW

Електрическо табло
:
- Вгадена защита на мотора от претоварване;
- включване, изключване; аварийно спиране;
- превключвател за оборотите.

Технически данни
Сепаратори за биогаз инсталации

Сепарираща техника за обработка на ферментирал субстрат за разделянето му на
твърда 70% и течна 30% фракция.

Предимства твърда фракция:
- лесна за транспортиране и съхранение.

Предимства течна фракция:
- до 30 % по малък обем за съхранение,
- без утаяване при съхранение,
- бързо попива в почвата
- не замърсява посевите,

Опция:
Опорна платформа за сепаратор височина 3 м със стълба.
Опорна платформа за сепаратор височина 4 м със стълба.


Технически данни
стационарни, машини, нарязване, надробяване, смесване, дозиране, слама, царевичак, сено, биогаз, биогориво, пелети, брикети, сламамелачка, бизнес, дървени, стърготини, отпадаци, прикачен, инвентар, строителни, платформа, колела, пневматични, гуми, хидравлична, лебедка, вилица, палети, кофа, сондаж, верижен, кладенци, термална, енегрия, свредел, агрегат, бензинов, мотор, цилиндър, почистване, тротоари, дворове, градини, паркове, алеи, гробищни, бордюри, ъгли, снегорин, сняг,.тревни, площи, метла, четка, смет, бункер, косачка, ремаркета, транспортиране, царевица, люцерна, тревни, смески, фуражи, цвекло, моркови, кореноплоди, вериги, вал, елеватор, транспортна, лента, вискозитет, пелетиращи, брикетиращи, ролки, hit